Recent Posts

2016年1月25日星期一

史上最奇葩投篮打脸进框2016年1月23日星期六

傅琰东春晚魔术揭秘2016


                                                     
         著名的魔术师傅琰东是2016猴年春晚唯一被邀请表演魔术。傅琰东出身于中国著名的傅氏魔术世家,傅氏幻术第四代传人,“中国魔王”傅腾龙之子。毕业于上海华东师范大学国际金融系,是现今国内学历最高的青年魔术表演艺术家。自幼研习魔术杂技,目前为美国IBM魔术师协会会员、中国魔术师协会理事。

傅琰东举行魔术婚礼与新娘腾空接吻片段

(傅琰东举行魔术婚礼与新娘腾空接吻)